خانه / درباره ما

درباره ما

[junkie-hightlights color=”green”]به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت.[/junkie-hightlights]

ماکه هستیم؟

سایت بیسیک کده در سال ۱۳۹۴راه اندازی گردید.سایت بیسیک کده باهدف ارائه آموزش های دیجیتال وآسان

شروع به کار کرده است و تا کنون تلاش های زیادی دراین حوزه نموده است و امید است روز به  روز دراین راه

پیشرفت کند هدف بیسیک کده ارائه آموزش هایی است که کار را برای کاربران آسان کرده و در کسب درآمد

هرچه آسان تر از رایانه آن ها یاری کند.بیسیک کده بر این باور است که آموزش هزینه نیست ،بلکه سرمایه گذاری

است.ومی کوشد که این باور را در همگان ایجاد کند.

بیسیک کده:آموزش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.
بیسیک کده:آموزش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]